Spoločnosť s ručením obmedzeným je najfrekventovanejšia forma podnikania na Slovensku a môže za to pomerne jednoduchý spôsob založenia aj jej organizačná štruktúra. Ani základné imanie nie je nutné mať veľmi vysoké, stačí 5-tisíc eur a spoločníkov môže byť až 50. Pracovať a zarábať sám na seba, riadiť si sám svoj biznis smerom, ktorý si vyberiete, byť flexibilný z časového hľadiska, to všetko poskytuje podnikanie aj pod hlavičkou spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak sa rozhodnete, že si vystačíte sám, tak je to fajn, ak nie, môžete na to byť až 50-ti spoločníci. V tom prípade každý spoločník nesie založenie sro svoju časť zodpovednosti za firmu a zároveň ručí za záväzky tejto spoločnosti celou výškou svojho vkladu. Spustenie činnosti spoločnosti je dňom podpísania zakladateľskej listiny.

Stretávanie obchodných partnerov v kancelárii

Mať svoj firmu v relatívne krátkom čase je super, najmä ak nemusíte pri jej zakladaní stráviť veľa hodín svojho času, ale máte možnosť sa s touto požiadavkou obrátiť na spoločnosti, ktoré vám firmu založia do 48 hodín len za 290.-eur.

V tejto cene už je zahrnuté:

-konzultácia podnikateľského zámeru spolu s predmetmi podnikania

-spracovanie kompletnej zakladateľskej listiny, a tiež dokumentácie na jej založenie

-podávanie návrhov na zápisy do OR a ŽR

-preberanie všetkých dokumentov, ktoré vydá súd a úrady

-cena nie je ovplyvnená počtom živností

Spoločnosť vám môže firmu založiť aj online.

Zoznam predmetov podnikania je základ

Spoločnosť s ručením obmedzeným má viacero výhod, vďaka ktorým je najčastejšou formou podnikania:

-pomerne nízka hodnota základného imania

-organizačná štruktúra je jednoduchá, založenie nie je náročné

-suma 750,-eur predstavuje minimálny vklad spoločníka

-má rovnú 21% daň a na túto výšku nevplývajú zisky spoločnosti

Fungovanie spoločnosti je podmienené aj jej zapísaním v OR, k tomu je potrebné jej oficiálne sídlo alebo dnes veľmi populárna virtuálna adresa, ktorá plnohodnotne zastúpi konkrétnu adresu kamennej prevádzky.