Elektrické zariadenie v domácnostiach a vo firmách ako aj iných zariadeniach si vyžadujú pravidelnú kontrolu, aby sa zabránilo možným nepríjemnostiam a vzniku nebezpečných, v niektorých prípadoch až život ohrozujúcich situácií. Elektrické zariadenia sú istou nevyhnutnosťou pri dosahovaní určitých výsledkov či už doma alebo v práci.

Jednoducho si nevieme predstaviť náš život bez mixéra, ktorý je našou vernou pomôckou pri príprave koláčov, alebo rúry, z ktorej pravidelne vyberáme pečené kurča, moriaka alebo chrumkavé zemiaky. Elektrických spotrebičov chtiac nechtiac neustále pribúda a mnohé gazdinky si povedia, že im jednoducho príde vhod aj umývačka riadu, ktorá šetrí pokožku ich rúk, ktorá je vystavovaná kontaktu so saponátom pri klasickom umývaní riadu, čím dochádza k jej vysušovaniu. Ani sušička nie je tak zlá, vzhľadom na to, že ušetrí čas, ktorý strácame pri vešaní vypratej bielizne. A tak ďalej.

dokonalosť pečenia

Revízie elektrických zariadení vyhláška nás informujú o nevyhnutnosti pravidelných kontrol týchto zariadení. Náš tím profesionálnych pracovníkov, ktorí sú jednotkou v danom odbore, je pripravený skontrolovať elektrické zariadenia, zástrčky, hromozvody a elektrické vedenie. Zamestnávatelia výrobných podnikov, kde dochádza k výrobe produktov práve vďaka funkčným elektrickým zariadeniam, sú zodpovední za správnu činnosť zariadení, o ktorej ich uistí pravidelná nevyhnutná revízia.

nezabúdajte aj na revíziu kávovarov

O vykonanej kontrole je spísaný protokol, ktorý potvrdzuje jej priebeh a vypovedá o funkčnosti elektrických zariadení a stave elektrického vedenia v danom prostredí. Bližšie informácie o našej činnosti a poskytovaných službách nájdete na našej internetovej stránke. Prostredníctvom dostupných kontaktných údajov nás môžete vyhľadať, alebo kontaktovať a dohodnúť si s nami najbližší termín kontroly elektrických zariadení.

Dbajte na vašu bezpečnosť ako aj bezpečnosť vašich blízkych a známych. Urobte maximum, čo môžete, aby ste sa utvrdili o správnosti fungovania jednotlivých používaných elektrických zariadení a nezabúdajte na predpisy, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné.