Ako z jednej dodávky tovarov vyťažiť čo najviac za predpokladu čo najmenších nákladov? Aj takéto otázky musia riešiť skúsený logisti. Logistika dodávky tovarov a materiálov prechádza modernizáciou. Zrejme najdôležitejším efektom pri preprave je prepraviť čo najviac za čo najmenej času a peňazí ale v odpovedajúcej kvalite. Tieto faktory sa ale niekedy ťažko kombinujú. Ako docieliť ideálny stav? Jednou z odpovedí na túto otázku je – správnym riešením prepravy. V minulosti boli na prepravu tovaru využívané drevené palety. Iste ich pevnosť a robustnosť ich predurčovala na hlavných ťahačov dopravy tovarov do obchodov.

využitie miesta je dôležité

Tieto palety sú ale zbytočne robustné a rýchlo opotrebovateľné. To z ekonomického ani ekologického hľadiska nie je možné do budúcnosti akceptovať. Preto aj oni prešli inováciou dizajnu a materiálov. Výroba sa sústredila na pojem zelenej planéty a udržateľnosti. Vznikol tak nový koncept plastových paliet. Ten sa úspešne odskúšal a dokazuje svoje kvality cez dvadsať rokov. Vďaka kvalite a odolnosti materiálu je opakovane použiteľný oveľa dlhšiu dobu ako jeho zastaraný drevený predchodca. Jeho použitie bolo obmedzené a odpady z paliet boli negatívnym aspektom nielen pre prepravné spoločnosti. Otázka odpadov a udržateľnosti sa derie do popredia a mieša karty v každom odvetví moderného priemyslu a výroby.

bezpečnosť pri prevoze potravín

Plastové palety môžeme používať opakovane bez výrazného opotrebenia, čím šetríme financie na nové palety, neznečisťujeme ovzdušie zbytočnou výrobou a likvidáciou. Plastové palety sa vyznačujú vysokou kvalitou materiálov a spracovania, vďaka čomu podávajú konzistentný výkon, počas celej doby užívania. V rôznych podmienkach a situáciách. Je na nich spoľahnutie pri ťažkých úlohách. Zabezpečujú jednoduchšiu a ľahšiu manipuláciu. Drevené palety z dlhodobejšieho hľadiska predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov balenia výroby, prepravcov, skladníkov ale aj obchodníkov a koncového zákazníka. Môžu totiž obsahovať plesne a spóry, znehodnocujúce tovar – hlavne ten potravinový.